STARTUJ ULUBIONE CO NOWEGO? AGNIESZKA CEGIELSKA - NIEOFICJALNY INTERNETOWY FANKLUB REDAKCJA KONTAKT
Informacje o aktualizacji Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Poczytaj lub dodaj wpis Czyli kto to tworzy Kontakt z nami
OSTATNI KOMENTARZ  ?

Budujemy carty ...
Sampler do c-6 ...
Byłem tam ... ...
Seks w szkole, ...

(34)
(17)
(3)
(2)
(2)WYBIERZ MELODIĘ       ?


The last ninja
The l.n. The wilderness
The last ninja 2
The l.n.2 The basement
The l.n.2 The final battle
The l.n.2 The mansion
The l.n.2 The office
The l.n.2 The sewers
The l.n.2 The street
The great giana sisters
The green beret
Turrican intro
Bubble Bobble Remix
Creatures
Game over
Mayhem intro
Diablo
Doom 2 Hell on Earth
Hi-octane
Xenon 2
Mario in the Loonybin
Tetris (gameboy) remix


Jaws
Spy vs spy
Draconus
Ghoust busters
Tetris (c-gameboy)
Duke Nukem 3D
SPRZĘT 


SAMPLER DO C-64   Ewolucja tego urządzenia była długa, najpierw były samplery czterobitowe, następnie ośmiobitowe. Tak na marginesie, na zwykłym C-64 można odtwarzać sample czterobitowe, z Covoxem ośmiobitowe. Wszystko zaczęło się od tego, że spotkałem się z opisem samplera do Amigi na przetworniku ADC0809. Tak się składa, że port C-64 jest bliźniaczo podobny do Amigi, różni się tylko zegarem czasu rzeczywistego, a dokładniej sposobem jego przedstawienia. Po chwili namysłu powstał projekt samplera do C-64 na ADC0809. Okazało się jednak, że ten przetwornik jest dosyć drogi, a podobny ADC0804 kosztuje blisko dwa razy mniej. Chwila pracy i powstał nowy projekt. Czytelnikom proponuję sampler z regulacją poziomu sygnału.

BUDOWA SAMPLERA.

   Schemat ideowy urządzenia pokazano na rysunku 1. Sampler zbudowano na przetworniku ADC0804, który zapewnia częstotliwość próbkowania do 10kHz. Komputer C-64 i tak w sensowny sposób nie wykorzysta większej częstotliwości, a dokładniej chodzi o czas poświęcony przez procesor na obsługę sampli i pochłoniętą przez nie pamięć. Przetwornik pracuje w typowym układzie aplikacyjnym. Sygnał wejściowy, po przejściu przez potencjometr regulacji poziomu (P1) trafia do wzmacniacza na T1. Po wzmocnieniu przechodzi na wejście przetwornika US1. Rezystory R7, R8 zapewniają ustalenie zera przetwornika na poziomie połowy napięcia zasilania. Odczyt portu PB powoduje odczytanie danych z przetwornika i dzięki impulsowi na PC2 rozpoczęcie nowego cyklu przetwarzania. Impuls ten będzie pojawiał się tam zawsze po odczycie portu. Gdy proces przetwarzania zakończy się, linia INTR (pin 5 US 1) zmieni stan na niski, informując port o zakończeniu procesu przetwarzania. Może to wywołać przerwanie, jeśli je ustawimy. Stan linii INTR jest zmieniany na wysoki po odczycie portu (strob na PC2). Przetwornik może linię danych ustawić w stan trzeci, jest to wykorzystywane gdy podłączymy go bezpośrednio do magistrali mikroprocesora. W samplerze ta możliwość nie wjest wykorzystywana, dlatego linie CS, RD połączono na stałe z poziomem niskim. Elementy R2, C3 decydują o częstotliwości, która wyznacza częstotliwość próbkowania. Nie należy jej zmieniać, ponieważ według producenta wzrost jej ponad 1MHz spowoduje spadek rozdzielczości nawet do 6 bitów. Układ jest prosty, ważną rzeczą jest także program obsługujący sampler. Na listingu 1 przedstawiony jest z komentarzami, które powinny rozwiać wszelkie wątpliwości. Listing należy wpisać do Turboassemblera.

   Trochę o ewolucji tego programu. Aby sprawa była jaśniejsza, zacznę od omówienia odtwarzania sampli. Jak wiadomo C-64 nie posiada wbudowanych przetworników cyfrowo-analogowych. Zauważono jednak, że regulator głośności może pracować jako czterobitowy przetwornik. Pierwsze procedury playerów na czas odtwarzania wyłączały ekran. Było to konieczne, ponieważ układ wizyjny w co ósmej "podkradał" cykle maszynowe procesora. Powodowało to duże zniekształcenia dźwięku. Niedogodność tę ominięto wykorzystując do odliczania czasu układy timerów portu CIA. Kolejnym problemem, jaki pojawił się po wprowadzeniu nowych wersji SIDa, były ciche sample. Na szczęście po uruchomieniu generatorów ukłądu na wysokiej częstotliwości poziom dźwięku zbliżył się do poziomu starego SIDa.

   Podany listing (3kB) zawiera dwie procedury. Pierwsza "WRITE" zapisuje sample do RAM. Po jej uruchomieniu w głóśniku będzie słychać dźwięk dochodzący do samplera. Naciśnięcie SPACJI spowoduje wpisywanie danych do RAM. Dzięki przełączaniu banków pamięci można wykorzystać całą dostępną RAM. Operację można przerwać przez naciśnięcie klawisza STOP. Druga procedura "READ" odtwarza sample z pamięci na przerwaniach. Przerwać ją można naciskając STOP. Etykieta START decyduje o początku sampla. Adres tam wpisany musi wskazywać pierwszą wolną komórkę bloku RAM. Z zasady jest to adres końca programu samplującego.

   Należy zauważyć, że pod uwagę jest brany starszy bajt, młodszy natomiast zawsze jest ustawiony na zero. Etykieta koniec KONIEC decyduje o końcu sampla i nie może przekroczyć adresu $FF00. SPEED decyduje o częstotliwości samplowania. Zbyt mała wartość może doprowadzić do sytuacji, w której na wyjściach danych przetwornika będzie ciągle ta sama wartość. Jest to spowodowane budową układu. W praktyce stosuje się tu wartości z przedziału $90 do $FF. Wykorzystując cały dostępny obszar RAM można zapisać od 18 do 32 sekund sampli zależnie od częstotliwości próbkowania.

   Niejeden czytelnik zapyta, dlaczego podłączono wszystkie linie samplera, a nie tylko cztery, skoro C-64 nie odtwarza więcej niż cztery bity? Można by w ten sposób zaoszczędzić kilkanaście cykli po usunięciu rozkazów LSR. Otóż mają oni rację, lecz sampler ma także pracować jako ośmiobitowy. Można je odtwarzać przy użyciu Covoxa. Opis takiego urządzenia pojawi się w jednym z następnych odcinków. Należy wspomnieć, że sampler z odpowiednim oprogramowaniem może służyć jako generator pogłosu lub echa. Ze względu na to, że w programie nie skorzystano z możliwości kontroli, czy przetwornik zakończył proces przetwarzania, nie należy używać zbyt dużej częstotliwości próbkowania.

;PROCEDURA SAMPLUJACA DZWIEKI
;DO PAMIECI KOMPUTERA
;ORAZ ODTWARZAJACA JE NA PRZERWANIACH

     *= $0810

     JMP READ
     JMP WRITE
;---------------------------------------
START  = $1000
KONIEC  = $FF00
SPEED  = $90
;---------------------------------------
STRLOW  = $FA
STRHIGH = STRLOW+1
END   = STRHIGH+1
SPD   = END+1
PAMIEC  = SPD+1
;---------------------------------------
WRITE  SEI ;WYLACZENIE PRZERWAN
     LDA #$7F
     STA $DD0D
     LDA #>START ;ADRES STARTOWY
     LDX #>KONIEC ;KONCOWY
     LDY #SPEED  ;PREDKOSC
     STA STRHIGH
     STX END
     STY SPD
     LDX #$00
     STX STRLOW
     JSR VOLUME  ;GLOSNY SID
     LDX #$07
     JSR VOLUME
     LDX #$0E
     JSR VOLUME
     LDY #$00   ;PORT NA WEJSCIE
     STY $DD03
     JSR TIMER
LOOP1  LDA $DD0D  ;CZEKA NA TIMER
     AND #$01
     BEQ *-5
     LDA $DD01  ;ODCZYT PROBKI
     LSR A
     LSR A
     LSR A
     LSR A
     STA $D418  ;WYSLANIE DO SID
     STA $D020
     LDA $DC01  ;CZY BYL STOP
     BPL STOP
     LDA $DC01  ;CZY SPACJA
     AND #$10
     BNE LOOP1

    ;NACISNIETO SPACJE START ZAPISU

     STY $D011  ;WYLACZENIE VIC
DALEJ  LDA $DD0D  ;CZEKA NA TIMER
     AND #$01
     BEQ *-5
     LDA $DD01  ;POBRANIE PROBKI
     AND #$F0   ;STARSZY NIBBLE
     STA PAMIEC
     LSR A
     LSR A
     LSR A
     LSR A
     STA $D418
     STA $D020
     LDA $DC01  ;CZY BYL STOP
     BPL STOP
     LDA $DD0D  ;CZEKA NA TIMER
     AND #$01
     BEQ *-5
     LDA $DD01
     LSR A
     LSR A
     LSR A
     LSR A
     STA $D418
     STA $D020
     ORA PAMIEC
     INC $01   ;ZMIANA BANKU RAM
     STA (STRLOW),Y
     DEC $01
     INY     ;ZWIEKSZ ADRES
     BNE DALEJ
     INC STRHIGH
     LDA STRHIGH ;CZY END
     CMP END
     BNE DALEJ
STOP   LDA #$1B   ;WLACZA EKRAN
     STA $D011
     CLI     ;I PRZERWANIA
     RTS
;---------------------------------------
READ   SEI     ;WYLACZENIE IRQ
     LDA #$7F
     STA $DD0D
     LDA #>START ;ADRES STARTOWY
     LDX #>KONIEC ;KONCOWY
     LDY #SPEED  ;PREDKOSC
     STA STRHIGH
     STX END
     STY SPD
     LDX #$00
     STX STRLOW
     JSR VOLUME  ;GLOSNY SID
     LDX #$07
     JSR VOLUME
     LDX #$0E
     JSR VOLUME
     JSR TIMER
     STY $DD03
     LDA $0318  ;ZAPAMIETANIE
     LDX $0319  ;WEKTORA NMI
     STA NMILOW
     STX NMIHIGH
     LDA #NMI
     STA $0318
     STX $0319
     LDA #$81   ;ZEZWALA NA NMI
     STA $DD0D
     CLI
     RTS

NMI   PHA
     TYA
     PHA
     LDY #$00
     LDA PAMIEC
     BNE NMI1
     INC $01
     LDA (STRLOW),Y ;ZM. BANKU RAM
     DEC $01
     LSR A
     LSR A
     LSR A
     LSR A
     STA $D418
     STA $D020
     LDA $DC01   ;CZY BYL STOP
     BPL STOPNMI
     STA PAMIEC
EXITNMI PLA      ;WYJSCIE Z NMI
     TAY
     PLA
     BIT $DD0D
     RTI

NMI1   INC $01    ;ZM. BANKU RAM
     LDA (STRLOW),Y
     DEC $01
     STY PAMIEC
     AND #$0F
     STA $D418
     STA $D020
     INC STRLOW  ;ZWIEKSZ ADRES
     BNE EXITNMI
     INC STRHIGH
     LDA STRHIGH  ;CZY END
     CMP END
     BNE EXITNMI
STOPNMI LDA NMILOW  ;STARY WEKTOR
     LDX NMIHIGH
     STA $0318
     STX $0319
     LDA #$01   ;WYL PRZERWAN
     STA $DD0D
     BNE EXITNMI
;---------------------------------------
VOLUME
     LDA #$00
     STA $D405,X
     LDA #$FF
     STA $D402,X
     STA $D403,X
     LDA #$F0
     STA $D406,X
     LDA #$41
     STA $D404,X
     RTS
;---------------------------------------
TIMER
     LDA #$00   ;USTAW TIMER
     STA $DD05
     LDA SPD
     STA $DD04
     LDA #$01
     STA $DD0E
     LDA $DD0D
     RTS
;---------------------------------------
NMILOW
     .BYTE $00
NMIHIGH .BYTE $00
;---------------------------------------

MONTAŻ.

   Płytkę drukowaną należy przygotować we własnym zakresie według schematu z rysunku 1.


Rys. 1. Schemat ideowy samplera.

   Montaż rozpoczynamy od wlutowania najmniejszych elementów, tzn. rezystorów i kondensatorów. Następnie nalutowujemy złącze USER portu na płytkę (rys. 2). Łączymy przewodami punkty oznaczone jako Pin2 i Pin8 ze złączami USER. Potencjometr P1 przyłączamy do punktów A, B, C, można go też pominąć, zwierając ze sobą punkty B, C. Poziom sygnału regulujemy wtedy potencjometrem regulacji siły głosu w źródle sygnału. Pozostaje nam wlutować tranzystor i układ scalony. Sampler można zamknąć w typowej obudowie od cartridge, wymagane będzie podpiłowanie obudowy w miejscu złącza, wyprowadzenia przewodu i osi potencjometru.


Rys. 2. Montaż złącza USER.

   Przewód należy przewlec przez dwa otwory w płytce drukowanej, co zabezpieczy go przed wyrwaniem.

   Rodzaj wtyczki zależy od użytego źródła sygnału i dobieramy ją indywidualnie. Osoby wykonujące płytkę ręcznie mogą mieć problem z poprowadzeniem ścieżki łączącej piątą nóżkę układu US 1 ze złączem USER. Można ją pominąć, ponieważ oprogramowanie nie wykorzystuje możliwości generacji przerwań. W razie potrzeby można powyższe połączenie wykonać przewodem od strony druku.

WYKAZ ELEMENTÓW.

Rezystory
R1, R6 : 220Ohm
R2 : 10kOhm
R3 : 150kOhm
R4 : 33kOhm
R5 : 3,9kOhm
R7, R8 : 100kOhm
P1 : 10kOhm
Kondensatory
C1, C2 : 2,2uF
C3 : 47pF
C4 : 100nF
C5 : 470nF
C6 : 220nF
Półprzewodniki
T1 : BC238
US1 : ADC0804
Różne
Złącze USER

   Literatura:
Andrzej Markowski: Układy analogowe w systemach mikroprocesorowych WNT, Warszawa 1991, 1992.
USKA Układy analogowe 2/94. AVT, Warszawa, 1994.
USKA Układy analogowe 3/94. AVT, Warszawa, 1994.Autor:
Data realizacji:
Data publikacji:
Data modyfikacji:
Pierwsza publikacja:Sławomir Skrzyński
-
2.3.2004
-
EDW 3/97

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ#1Dzień 2-11-2007godz.12:25:36Autor: Kamil S.
Status: Brak błędówAdrIP: Ukryty
   Mam takie pytanko: Czy powyższy sampler obsługuje wszystkie programy do samplingu?

#2Dzień 2-11-2007godz.15:55:23Autor: Reiter
Status: Brak błędówAdrIP: Ukryty
   Sampler będzie współpracował z większością programów, na pewno nie ze wszystkimi, ale to jest sprawa softwareowa, a nie sprzętowa. Sam sampler jest uniwersalny, ale zdarzyło mi się kiedyś, że program był napisany w inny sposób i trzeba było zrobić jakąś poprawkę w kodzie i dopiero wtedy zaczął współpracować. Na pewno polecam wykonanie tego samplera.

#3Dzień 3-11-2007godz.22:39:33Autor: Kamil S.
Status: Brak błędówAdrIP: Ukryty
   Mam prośbę. Czy możesz mi podać swój GG, lub jakiś inny komunikator? Bo nie chcę głupimi pytaniami zaśmiecać :) Mój gg to gg:5311282

#4Dzień 5-11-2007godz.11:19:50Autor: Kisiel/Icon
Status: Brak błędówAdrIP: Ukryty
   Warto by było zakupić przetwornik 4-bitowy... bo sample nie będą tak szumieć. Ewentualnie letko pomaga "uśrednianie" czyli odtwarzamy sampla 2x szybciej z dostawianiem średniej pomiędzy "prawdziwymi" próbkami.
   Jak zauważyłem nawet samplowanie i odszumianie sampla na pc nie daje ciekawych rezultatów.
   PS> A czy wogóle jeszcze jest dostępny scalak 4-bity?

#5Dzień 5-11-2007godz.16:12:19Autor: Reiter
Status: Brak błędówAdrIP: Ukryty
   Nie słyszałem o scalonych przetwornikach, które miałyby mniej niż 8 bitów, mógłbyś podać jakieś przykłady i napisać coś o doświadczeniach z nimi? Czemu te 4-ro bitowe miałyby być lepsze niż 8-io bitowe (w trybie 4-ech bitów)?
   Myślę, że szumy i tak są niesłyszalne, ponieważ szum akustyczny jest najczęściej wycinany przez zbyt małą częstotliwość próbkowania (typowy przypadek), ale dość wyraźnie daje się we znaki chrobot, czyli gdy jest zbyt mała rozdzielczość próbki oraz występujące błędy kwantyzacji.
   Te uśrednianie, jak dla mnie to bardziej ciekawostka, niż coś innowacyjnego. Jestem ciekawy do jakiego maksymalnego próbkowania można się posunąć, kiedy uśredniamy sampl? Rozumiem, że dzieje się to w realtime?
   Samplowanie na Pc jest dobrym pomysłem, jeśli nie masz samplera do C64, ale moje odczucia są takie, że jeden materiał lepiej brzmi, gdy jest zrobiony na Pc, inny bardziej podoba mi się, gdy zrobi się go na C64. Na pewno edytory na Pc dają spore możliwości edycyjne, tylko, że późniejsze konwertowanie sampla do 4-ch bitów, większość tych zalet niweczy. Można spróbować jeszcze popracować nad dynamiką sampla, to daje czasem pewne wyjście z problemu. Któryś sampl zrobiłem tą techniką (na którymś kompo był puszczany), żebym tylko pamiętał, który to był :-)

#6Dzień 11-11-2007godz.17:49:33Autor: Prezes
Status: Brak błędówAdrIP: Ukryty
   Szumy slychac nawet na 8 bitach a co dopiero na 4, zaden scalak tego nie wyeliminuje.

#7Dzień 12-11-2007godz.17:37:52Autor: Reiter
Status: Brak błędówAdrIP: Ukryty
   Ja posługiwałem się sztuczką i odtwarzałem zarówno 4-ro bitowe, jak i 8-io bitowe przez covox zbudowanym na DAC i wzmacniaczu operacyjnym i było idealnie.

#8Dzień 14-11-2007godz.14:51:53Autor: Kisiel/Icon
Status: Brak błędówAdrIP: Ukryty
   Szumy czyli błędy kwantyzacji.. o to mi chodziło (tzw. skrót macierewicza ;) )
   Prezes a wydaje mi sie, że lepiej brzmią 4 bity ADC odtwarzane na 4 DAC. A konwersja 8 na 4 daje takie szumy że tragedia. Procedurka do odtwarzania dawała 240k przez coś koło minuty czyli tak jakoś 7-8 khz. I brzmiało to troszkę lepiej niż bez "uśredniania". Pogadam jeszcze z victorem jak będzie net w domu to sie dowiem.
   A i jeszcze scalak 4 bit... nie wiem z czego to wyciągnąć. Może z oryginalnego sprzęciku do komcia?

#9Dzień 14-11-2007godz.17:41:42Autor: Reiter
Status: Brak błędówAdrIP: Ukryty
   Kisiel, wystarczy 4-ry bity puszczać na DAC 8-bitowym bez uzupełniania starszych bitów. Korzystamy tylko z 4-ch młodszych bitów przetwornika. Nie wiem, czy się zrozumieliśmy, mam nadzieję.

#10Dzień 15-11-2007godz.08:04:17Autor: Kisiel/Icon
Status: Brak błędówAdrIP: Ukryty
   No właśnie i tym sposobem "gubisz" dolne 4. Czyli masz "szumy".
   Hmm a może... wystarczy tylko zaokrąglać w górę?

#11Dzień 15-11-2007godz.19:22:25Autor: Reiter
Status: Brak błędówAdrIP: Ukryty
   Ależ nie gubię. Mam w pamięci C64 sampl 4-ro bitowy i puszczam go na User Port. Do user portu podczepiony jest DAC08 i jemu jest wszystko jedno, czy zobaczy sygnal cyfrowy na starszym nibblu, czy mlodszym. Mogę to programowo sobie wybierać. On i tak zrobi z tego sygnał analogowy. Szkoda, że nie mogę pokazać Ci moich kodów, byłoby prościej, niż opisywać.
   Moim zdaniem zaokrąglanie zafałszuje próbkę. Nie robiłbym tego.

#12Dzień 15-11-2007godz.19:24:30Autor: Reiter
Status: Brak błędówAdrIP: Ukryty
   Spójrz jeszcze tutaj http://www.filety.net/in dex.php?strona=arty/sprzet/edw/covox/cov ox. Mam chyba podobną wersję, jak ta na schemacie.

#13Dzień 20-11-2007godz.08:53:32Autor: Kisiel/Icon
Status: Brak błędówAdrIP: Ukryty
   Dla przykładu mierzymy poziom sygnału 0-256V
   Wartość $80 -> $8
   Wartość $89 -> $8
   I tutaj jest błąd pomiędzy watościami $89 a $8F oryginalny 4 bitowy sampler poda wynik $9. Czyli dokładność do 1/2 ostatniego bitu.
   To samo się dzieje z 16 bit obcinanym do 8 bitów.
   Prawda, że proste?

#14Dzień 2-2-2024godz.14:54:39Autor: Anonim
Status: Brak błędówAdrIP: Ukryty
   My name is Browder, I_m the founder of Force Crawler. Are you growing an agency? I am offering you a Moneyback guarantee trial using the POWER of www.ForceCrawler.com which gives you access to contact any type of business without needing to know their email address, and GUARANTEED to get your message onto the _Contact Us_ form of 1000_s of targeted websites overnight just like this message. As a matter of fact, the PROOF this works is that you_re reading this message right now, because we used it to post this message on your website_s contact us page! This message is a PRODUCT OF THE PRODUCT. Target 1000 or 10,000 Businesses, any Cities, Zip-codes, States, or Countries world-wide. Use it to procure NEW clients or use it as a service for your clients_I_m so confident in the RESULTS, I_m offering your agency a money, back guarantee. Book an agency needs assessment to find out what Force Crawler can do for you!
   Https://forcecrawler.com /lets-talk

#15Dzień 7-2-2024godz.04:48:58Autor: Anonim
Status: Brak błędówAdrIP: Ukryty
   Experience the SPEED of a 48-hour FREE DEMO Force Crawler: ARE YOU B2B? Digital marketers and advertising agencies: no contracts_ We_ll provide you _demonstrable evidence_ as PROOF _then you can decide if this is the right fit to EXPLODE your B2B outreach. We_ll walk your message right through the front door of targeted websites and put your message on 10,000 _contact us_ forms submitted with your custom message in the first 48 hours_We provide VOLUME and VELOCITY to your offer!
   1. SCHEDULE a needs assessment (20 seconds)
   Https://forcecrawler.com /lets-talk
   2. CREATE a free campaign. (90 seconds)
   Https://48hourdemo.force crawler.com/
   3. START the Stopwatch for 48 hours and GO!
   __.Because you_re reading this message right now demonstrates that FC is working because this message is a PRODUCT of the PRODUCT. How will YOU use it?
   Browder_ The Founder of www.ForceCrawler.com _. Info @ForceCrawler.com _ 888-479-6878

#16Dzień 9-4-2024godz.23:18:57Autor: Marcin
Status: Brak błędówAdrIP: Ukryty
   Cześć. Zastanawiam się czy ma sens pisanie tutaj ale, mam pytanie. Czy ktoś może pokazać, załączyć lub podesłać rozrysowane pcb dla ręcznego wykonania?

#17Dzień 12-4-2024godz.16:03:04Autor: Reiter
Status: Brak błędówAdrIP: Ukryty
   Być może jest jakaś płytka w dawnym wydawnictwie AVT lub jakiś zestaw z takich gotowców. Ja mam w posiadaniu sampler BIWu z wbudowanym covoxem. Polecam poszukać na YouTube jakiś kanał typu retrogralnia i tam zacząć pytać.

Instrukcja używania systemu komentarzy    

 1. W polu "Podpisz się" umieszczasz swoje Imię, Nazwisko albo Pseudonim używając znaków alfanumerycznych: A-Z, 0-9 oraz znaków specjalnych, np.: !^<>" ' itp.
  Tagi HTML są nieaktywne.
 2.    
 3. W polu "Wpisz treść" umieszczasz komentarz używając znaków alfanumerycznych: A-Z, 0-9 oraz znaków specjalnych, np.: !^<>" ' itp. Klawisz ENTER tworzy nowy akapit.
  Tagi HTML są aktywne. Możesz:

 4.    Możliwość:

  Komenda:

  Przykład:

     a.   Pogrubić tekst: <B></B> Pogrubiony
     b.   Pochylić tekst: <I></I> Pochylony
     c.   Podkreślić tekst: <U></U> Podkreślony
     d.   Stworzyć indeks górny: <SUP></SUP> Indeks górny
     e.   Stworzyć indeks dolny: <SUB></SUB> Indeks dolny
      f.   Użyć czcionki maszynowej: <TT></TT> Czcionka maszynowa


  Adresy URL wpisujemy w postaci http://nazwastrony.pl, ftp://nazwastrony.pl.
  Adresy email wpisujemy w postaci nazwa@nazwa.pl.
  Adresy Gadu-Gadu wpisujemy w postaci gg:1234567 (bez spacji).

  Proszę pamiętać o domykaniu otwartych tagów.
  Przed naciśnięciem przycisku Komentuj, zaznacz checkboks przy jego prawym boku.

Podpisz się:

Wpisz treść:

   wyślij mój komentarz    ukryj mój adres IP